រស់នៅអាមេរិកតាមកម្មវិធី EB-3

EB-3 ជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា Employment-Based Category ហើយវាមាន ៣ប្រភេទ។ ជាកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានជំនាញ គ្មានបទពិសោធ៍ ជាកម្មវិធីទិដ្ឋាការសម្រាប់ការរស់នៅអាមេរិក ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩០។
ហេតុអ្វីត្រូវការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើង?
មូលហេតុគឺដោយសារនៅអាមេរិកក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រជាច្រើនមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកធ្វើការជាជនជាតិអាមេរិក ដោយសារជនជាតិអាមេរិកភាគច្រើនពួកគាត់មិនចង់ធ្វើការជាកម្មករ ឬគ្មានជំនាញ ឬក៏ធ្វើការកន្លែងដែលនៅឆ្ងាយ ឬក៏ធ្វើការកន្លែងដែលត្រជាក់នោះទេ។ ដូច្នេះ សភាអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការដែរជាជនជាតិបរទេសដែលគ្មានជំនាញ ឬបទពិសោធន៍ ចំនួន ១ម៉ឺននាក់ក្នុង ១ឆ្នាំ ឲ្យមកធ្វើការនៅអាមេរិក ហើយកម្មវិធីនេះស្របច្បាប់ មិនមែនជាកម្មវិធីបោកប្រាស់ទេ ហើយតាមរយះកម្មវិធីនេះអ្នកដាក់ពាក្យ អាចជាជនជាតិបរទេស ឬជនជាតិណាក៏ដោយ គ្រាន់តែជនជាតិខ្លះត្រូវការចំណាយពេលយូរទើបទទួលបាន GREEN CARD ដូចជាជនជាតិចិន ឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីន។ អ្នកដាក់ពាក្យតាមកម្មវិធីនេះពេលបានជោគជ័យគាត់ទទួលបាន GREEN CARD ១០ឆ្នាំទាំងអស់គ្នា ប្ដី ប្រពន្ធ កូនៗទាំងអស់ តែកូនអាយុមិនឲ្យលើសពី ២១ឆ្នាំទេ ហើយដើម្បីដាក់ពាក្យមកកាន់កម្មវិធីនេះបាន បងប្អូនដាច់ខាតត្រូវតែមានក្រុមហ៊ុន ឬរោងចក្រធានាយើង ហើយនិងមានមេធាវីជួយយើងក្នុងដំណើរការដាក់ពាក្យ។ ក្រោយធ្វើការបាន ១ឆ្នាំ ឬ២ឆ្នាំ ឬ៣ឆ្នាំ អាចផ្លាស់រដ្ឋ ឬផ្លាស់រោងចក្រ ឬផ្លាស់ក្រុមហ៊ុនដែលធានាបងប្អូន ទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងបាន។​
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលតាមឆានែលនេះ https://t.me/issimmgration
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

កម្មវិធី EB-3 នេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកដាក់ពាក្យនិងក្រុមគ្រួសារដូចជា
-ទី១ អ្វីដែលសំខាន់ទាំងអ្នកដាក់ពាក្យនិងក្រុមគ្រួសារ ពួកគាត់ទទួលបានសិទ្ធរស់នៅ សិទ្ធធ្វើការ និងសិទ្ធប្រកបអាជីវកម្ម ដោយស្របច្បាប់ និងអចិន្ត្រៃយ៍ ដូចជនជាតិអាមេរិកដែរ
-ហើយគ្រប់គ្នានឹងទទួលបាន GREEN CARD ឬប័ណ្ណបៃតងដែលមានសុពលភាព ១០ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានរស់នៅអាមេរិក ក្នុងចន្លោះពី៣ ទៅ៦ខែ
-កូនៗរបស់ពួកគាត់ដែលមានអាយុក្រោម ១៩ឆ្នាំ អាចចូលរៀនសាលារដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ Free និងត្រូវបានសាលាថែទាំគាំពារបានយ៉ាងល្អ
-បន្ទាប់ពីពួកគាត់រស់នៅអាមេរិកបាន ៥ឆ្នាំ ពួកគាត់អាចដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតអាមេរិកបាន
-អាចធានាឪពុក ម្ដាយ បងប្អូនបង្កើត ឲ្យមករស់នៅអាមេរិកបាន
-ពូកគាំត់មានឱកាសបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋ ដែលប្រកបដោយគុណភាព
-តាមមរយះ GREEN CARD ពួកគាត់ក៏មានលទ្ធភាព និងភាពងាយស្រួល ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោក
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

លក្ខខណ្ឌដែលអាចដាក់ទៅធ្វើការនៅអាមេរិកតាមកម្មវិធី EB-3 មានដូចតទៅ៖
-ត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានអាយុចាប៉ ១៨ឆ្នាំ រហូតដល់ ៥៥ឆ្នាំ (គឺវាអាស្រ័យលើកម្លាំងរបស់បងប្អូន)
-បងប្អូនត្រូវមានសុខភាពល្អ
-មិនមានជំងឺឆ្លងដែលគេហាម ដូចជារបេង ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺហង់សិន ជំងឺមហារីក និងជំងឺកាមរោគ និងជំងឺផ្សេងៗទៀត
-បងប្អូនមិនត្រូវមានបទឧក្រិដ្ឋ បទព្រហ្មទណ្ឌពីមុនមក
-បងប្អូនមិនត្រូវមានឈ្មោះមិនល្អនៅទូតអាមេរិក ធ្លាប់ធ្លាក់ស្ថានទូតពីមុនមក
-មិនត្រូវមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងភ្នែក ឬក៏ពិការភាព
-ត្រូវតែមានឯកសារត្រឹមត្រូវ ដូចជាសៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ មានប៉ាស្ពរ សំបុត្រកំណើត សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ បើលែងលះគ្នាមានសំបុត្រលែងលះ
-មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ថវិកាជូនមេធាវី
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

ការដាក់ពាក្យមានបីដំណាក់កាល៖
១. សុំលិខិតបញ្ជាក់ការងារអចិន្ត្រៃយ៍ (LC) នៅក្រសួងការងារអាមេរិក (DOL)
២. ដាក់ញាតិអន្តោប្រវេសន៍ (I-140) នៅក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ និងសញ្ជាតិ (USCIS)
៣. ដាក់ពាក្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិដ្ឋាការជាតិ NVC និងសម្ភាសន៍នៅស្ថានទូតអាមេរិក
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

មិនលំបាកទេ។ មន្ត្រីទូតអាចសួរអ្នកពី៖
-ពីបំណង និងហេតុផលរបស់អ្នកដែលចង់មកធ្វើការនៅអាមេរិក
-ព័ត៌មានពីខ្លួនអ្នក និងគ្រួសារ
-ព័ត៌មានពីរោងចក្រ និងពីរដ្ឋអ្នកទៅធ្វើការ
-ព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម
-ការចំណាយក្នុងការដាក់ពាក្យ
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

-មានបញ្ហាសុខភាព និងមានជំងឺដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហាម
-ឆ្លើយសំណួរខុសច្រើនពេក
-ធ្លាក់ការពិនិត្យសុខភាព
-បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ និងប្រើសារជាតិញៀន
-ការភូតកុហក លាក់បាំងព័ត៌មាន ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ
-ធ្លាប់សម្ភាសន៍ធ្លាក់ ហើយខូចក្រេឌិត (ឯកសារមិនពិត ក្លែងឯកសារ )
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

-ARGO បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
-ARGO គឺជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់លើសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍តាំងពីឆ្នាំ ២០២១
-យើងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ និងជំនាញច្បាស់លាស់
-ទទួលបានឪកាសការងារល្អ ប្រាក់ម៉ោងខ្ពស់ល្មម មិនមែនជារោងចក្រ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ល្អៗ
-បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនមេធាវីមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Tennessee ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការជួយរៀបចំឯកសារអតិថិជនរបស់យើងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យនៅក្រសួងសេវាសញ្ជាតិ និងអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក (USCIS) និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក (DOS) ។
-មានក្រុមហ៊ុនធានានៅអាមេរិកត្រូវការអ្នកធ្វើការជាច្រើននាក់នៅតាមរដ្ឋនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិក
-ក្រុមហ៊ុនច្បាប់នេះ ធ្លាប់បានជួយបេក្ខជនជាច្រើនរយនាក់ឱ្យផ្លាស់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជោគជ័យ។
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

បើបងប្អូនធានារឿងខាងក្រោមដោយខ្លួនឯងបាន នោះឪកាសទទួលបានជោគជ័យគឺ ១០០%៖
-សុខភាពល្អ និងមានសុខភាពរឹងមាំ
-ស្វែងយល់ ពីក្រុមហ៊ុនធានា៖ រដ្ឋណា? ឈ្មោះ? ទីតាំង? មុខតំណែង? ទំនួលខុសត្រូវ?
-រៀបចំ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារអោយបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់
-ជៀសវាងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹង នាំអោយកើតជំងឺ
-ជៀសវាងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ និងប្រើសារជាតិញៀនដោយចៃដន្យ
-សម្ភាសន៍សាកល្បង
ក្រុមហ៊ុនធានាដូចខាងក្រោម៖
-ធានាលើភាពស្របច្បាប់ មិនមានការបោកប្រាស់ មិនបំផ្លើសព័ត៌មាន មិនបញ្ចុះបញ្ចូល
-ធានាលើបច្ចេកទេស និងយន្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការរៀបចំ និងបំពេញឯកសារ ទម្រង់នានា ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងអោយបានត្រឹមត្រូវ
-ធានាថា មានបុគ្គលិកដែលមានជំនាញ មានចំណេះដឹង មានបទពិសោធន៍ជាច្រើន
-ធានាជួយបងប្អូនអោយឆ្លង និងទទួលបានជោគជ័យតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ
-ការធានាជាប់ជាការបោកប្រាស់ ភូតកុហក ជាការខុសវិជ្ជាជីវះ ជាការខុសច្បាប់
-ការជាប់ ឬធ្លាក់នៃដំណាក់កាលនីមួយ ជាសិទ្ធិស្វាយសម្រេចរបស់និយោជក និងមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក។
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

ទី១- ដោយសារចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យលើសចំនួន Green card ដែលគេត្រូវអោយសម្រាប់កម្មវិធី EB-3 (១មុឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ បើលើសត្រូវរងចាំឆ្នាំក្រោយ)
ទី២- ក្រុមហ៊ុន ឬរោងចក្រដែលធានាបេក្ខជន ត្រូវបានជាប់ audit មានន័យថា ក្រសួងការងារចាប់យកឯកសារពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់ (៣០%)
ទី៣- ក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រដែលធានាបេក្ខជន មិនចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបញ្ជាក់ការងារ Labor Certification ​ដែលអនុម័តដោយក្រសួងការងារ DOL ដូច្នេះបេក្ខជន ត្រូវបានប្តូរទៅក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រផ្សេងមួយទៀត
ទី៤- ក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រដែលធានាបេក្ខជន បានបញ្ឈប់ដំណើរការអាជីវកម្ម ឬបិទទ្វារ ឬក្ស័យធុន
ទី៥- ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវគេទាត់ចោល ឬបដិសេធ ដោយសារមានកំហុសបច្ចេកទេសនៅក្រសួងការងារ DOL ឬក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ USCIS
ទី៦- ដោយសារបេក្ខជនដាក់ពាក្យច្រើនពេក នាំអោយពន្យារការសម្ភាសន៍នៅស្ថានទូតអាមេរិក
ទី៧- បុគ្គលិកបម្រើការនៅស្ថាប័ណរដ្ឋងាមេរិកមិនគ្រាប់គ្រាន់ ដូច្នេះត្រូវពន្យារពេលការពិនិត្យមើលឯកសារ
ទី៨- ដោយសារបេក្ខជនយមិនព្រមប្រើសេវាកម្មលឿនPremium Processing ដូច្នេះត្រូវចំណាយពេលពី ៦ខែ ទៅ១ឆ្នាំក៏មានដែរ
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

ចំពោះដំណាក់កាលទី១ ឯកសារតម្រូវមានដូចជា៖
-លិខិតឆ្លងដែន និង
-ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ចំពោះដំណាក់កាលទី២ ឯកសារតម្រូវមានដូចជា៖
-លិខិតឆ្លងដែនឬប៉ាស្ព័រ
-សំបុត្រកំណើត
-សៀវភៅគ្រួសារ
-សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍/ លិខិតបញ្ជាក់លីវ
-លិខិតថ្កោលទោស
-លិខិតពិនិត្យបញ្ហាសុខភាពដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺប្រចាំកាយ
ចំណាំ: រាល់ឯកសារដែលដាក់នឹងត្រូវបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

– មិនចាំបាច់មានសញ្ញាបត្រ
– មិនចាំបាច់មានជំនាញ
– មិនចាំបាច់មានអ្នកធានា
– មិនចាំបាច់មានតំកល់លុយក្នុងធនាគារ
– មិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ការងារ
– មិនចាំបាច់នេះភាសា
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

ការចំណាយសម្រាប់ដំណើរការដាក់ពាក្យពីដើមរហូតដល់ចប់របស់កម្មវិធី EB-3 អាស្រ័យទៅតាមចំនួនសមាជិកគ្រួសារ ហើយបង់ជាបីដំនាក់កាល។
-សម្រាប់ចំណាយលើរដ្ឋបាល
-រៀបចំឯកសា
-ប្រឹក្សាយោបល់
-បំពេញឯកសារ និងទម្រង់បែបបទនានា សម្រាប់មន្ត្រីជំនាញ និងមេធាវី
-ការដាក់ពាក្យនៅក្រសួងការងារ DOL និងក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ USCIS
-សម្របសម្រួលការងារក្នុងដំណើរការកុងស៊ុល NVC
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

បេក្ខជន និងគ្រួសារ ត្រូវចំណាយអស់លុយសរុបទៅតាមសមាជិកគ្រួសារ។ សូមមើលតារាង។
ចំនួនសរុបនេះ រួមបញ្ចូល៖
១. ថ្លៃសេវាក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិក EB-3 Consultants, LLC $22700
២. ថ្លៃសេវាពន្លឿនការដាក់ពាក្យនៅ USCIS $3200
៣. ថ្លៃសំភាសនៅស្ថានទូតអាមេរិក និងថ្លៃវិសារម្នាក់បង់ $345
៤. ថ្លៃគ្រិនកាតម្នាក់បង់ $220
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

បេក្ខជនត្រូវចំណាយថ្លៃសេវាជាផ្សេងៗទៀតសម្រាប់៖
-បង់ទៅក្រសួងការងារអាមេរិក (សម្រាប់និយោជក/ រោងចក្រ)
-បង់ទៅក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់ការបំពេញទំរង់ I-140 (សម្រាប់និយោជក/ រោងចក្រ)
-បង់ថ្លៃដំណើរការទៅក្រសួងការបរទេសដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីដំណើរការកុងស៊ុលក្រៅប្រទេស(សម្រាប់បេក្ខជន)
-សេវាពិនិត្យសុខភាព (សម្រាប់បេក្ខជន)
-ការចំណាយលើឯកសារយោង (សម្រាប់បេក្ខជន)
-ចំណាយលើសេវាបកប្រែជាភាសារអង់គ្លេស (សម្រាប់បេក្ខជន)
ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484

ទាក់ទងតាមតេឡេក្រាមមានពីរលេខ 012-968-568/016-968-568
ទាក់ទងតាមខលមានពីរលេខ 012-88-7172/ 097-888-9484