St Lucia

១. តើកម្ម វិធីវិនិយោគ St Lucia Citizenship គឺជាអ្វី?

ភាពជាពលរដ្ឋដោយកម្មវិធីវិនិយោគ St. Lucia អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលទទួលបានសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសជាថ្នូរនឹងការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ការវិនិយោគ រួមទាំងអចលនទ្រព្យ ប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល និងមូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ការទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីនេះមកជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ និងការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ជាង 145 ប្រទេស។

ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំទាមទារការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងអាចចំណាយពេលច្រើនខែដើម្បីបញ្ចប់។ បេក្ខជនត្រូវផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ និងបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចធ្វើការបណ្តាក់ទុនដែលត្រូវការ។ ការធ្វើការជាមួយអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានបទពិសោធន៍អាចជួយសម្រួលដំណើរការដាក់ពាក្យ ធានាថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានធ្វើបានត្រឹមត្រូវ និងបង្កើនឱកាសជោគជ័យ។

២. អត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia

+អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 146 ដែរអាចជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរអាជីវកម្ម និងកម្សាន្ត
+ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធរបស់ St. Lucia និងបរិយាកាសអាជីវកម្មដែរងាយស្រួលផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់សហគ្រិនដែលចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ឬវិនិយោគនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស
+ផ្តល់នូវសិទ្ធិទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនទីពីរ ដែរផ្តល់នូវសេរីភាពកាន់តែច្រើន និងភាពបត់បែនក្នុងការធ្វើដំណើរដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការណាមួយ។ កម្មវិធី Citizenship by Investment ក៏អនុញ្ញាតឱ្យមានការដាក់បញ្ចូលសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងដំណើរការដាក់ពាក្យផងដែល។
+កម្មវិធីនេះផ្តល់ឱកាសក្នុងការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ ឬគម្រោងផ្សេងទៀតដែរត្រូវបានអនុម័តនៅ St. Lucia។ តាមរយៈការវិនិយោគលើគម្រោងបែបនេះ អ្នកមិនត្រឹមតែទទួលបានសញ្ជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផងដែរ។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះធ្វើឱ្យការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia តាមរយៈការវិនិយោគជាជម្រើសរកប្រាក់ចំណេញសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកពង្រីកការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ និងធានាអនាគតរបស់ពួកគេ។

៣. ឱកាសវិនិយោគនៅ St. Lucia

មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុង
+ ការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia តាមរយៈការវិនិយោគ រួមទាំងការទទួលបានឱកាសវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងប្រទេស។ ឱកាសទាំងនេះរួមមានការអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ និងទេសចរណ៍ ដែលអាចផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់ទីផ្សារការាបៀន និងឱកាសអាជីវកម្មអន្តរជាតិផ្សេងទៀត
+ ការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia តាមរយៈការវិនិយោគអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ និងការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 145
+ ការវិនិយោគនៅ St. Lucia ក៏អាចផ្តល់នូវអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព និងស្ថិរភាពសម្រាប់អ្នក និងអនាគតគ្រួសាររបស់អ្នក ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគរយៈពេលវែងដ៏ឆ្លាតវៃ។

៤. លិខិតឆ្លងដែនងាយស្រួលធ្វើដំណើរ

ការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia តាមរយៈការវិនិយោគមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមទាំងលិខិតឆ្លងដែនដែរងាយស្រួលធ្វើដំណើរផងដែល។ លិខិតឆ្លងដែនរបស់ St. Lucia ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាលិខិតឆ្លងដែនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតលំដាប់ទី 31 នៅលើពិភពលោក និងអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់បានជាង 145 ប្រទេសដោយមិនមានទិដ្ឋាការ ឬទិដ្ឋាការនៅពេលមកដល់។ នេះមានន័យថាពលរដ្ឋនៃទីក្រុង St. Lucia អាចរីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ការធ្វើដំណើរ ដូចជាមិនមានតម្រូវការទិដ្ឋាការសម្រាប់តំបន់ Schengen ចក្រភពអង់គ្លេស និងហុងកុង។

បន្ថែមពីលើអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរ St. Lucia ក៏ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ពន្ធសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែល។ ពួកគេមិនចាំបាច់បង់ពន្ធមរតក ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬអំណោយនោះទេ ដែរធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែរចង់ធានាអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីភាពជាពលរដ្ឋក៏ផ្តល់នូវជម្រើសរហ័សសម្រាប់បុគ្គលដែរត្រូវការសញ្ជាតិរបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ខណៈពេលដែរ ការផ្តល់ឱកាសវិនិយោគប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងសក្តានុពលសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ សរុបមក ការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia តាមរយៈការវិនិយោគគឺជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់អ្នកដែរកំពុងស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍នៃលិខិតឆ្លងដែនដែរងាយស្រួលធ្វើដំណើរ រួមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ និងឱកាសហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។

៥. អត្ថប្រយោជន៍ពន្ធ

អត្ថប្រយោជន៍មួយក្នុងចំណោមអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia គឺអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធផ្សេងៗដែរមកជាមួយវា។ St. Lucia មិនដាក់ពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិ អំណោយ ឬមរតក ដោយអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិបន្ថែមទៀត។ លើសពីនេះទៀត អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនមានកម្រិតទាប ហើយមិនមានពន្ធលើការបង្កើនដើមទុន។
គួរកត់សម្គាល់ថា St. Lucia គឺជាសមាជិកនៃអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍន៍ (OECD) ហើយមានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញលេញចំពោះតម្លាភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធរបស់ខ្លួន។ នេះមានន័យថា ប្រជាពលរដ្ឋអាចធានាបានថា ពួកគេកំពុងអនុវត្តតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ នៅពេលនិយាយអំពីការយកពន្ធ។

ភាពជាពលរដ្ឋ St. Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគផ្តល់នូវផ្លូវលឿនមួយដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucian និងអត្ថប្រយោជន៍ដែរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់វា រួមទាំងអ្នកដែលទាក់ទងនឹងការបង់ពន្ធផងដែល។ ជាចុងក្រោយ ទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ St. Lucia នៅតំបន់ការ៉ាប៊ីន ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្ម និងឱកាសវិនិយោគ។
របៀបរស់នៅប្រកបដោយគុណភាព
ការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia ភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមទាំងគុណភាពខ្ពស់នៃជីវិត និងការទទួលបានគ្រឿងបរិក្ខារលំដាប់ពិភពលោក ដូចជាការថែទាំសុខភាព ការអប់រំ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម។ លើសពីនេះទៀត ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃទីក្រុង St. Lucia ផ្តល់នូវការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានទិដ្ឋាការ ឬទិដ្ឋាការនៅពេលមកដល់ជាង 145 ប្រទេស រួមទាំងតំបន់ចក្រភពអង់គ្លេស និងតំបន់ Schengen ផងដែល។

កម្មវិធីសញ្ជាតិផ្លូវលឿនរបស់ St. Lucia អនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានសញ្ជាតិក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែ។ លើសពីនេះ ប្រទេសកោះនេះមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិ មរតក ឬពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ដែរធ្វើឱ្យវាក្លាយជាគោលដៅដ៏ល្អសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងអ្នកវិនិយោគដែរស្វែងរកប្រាក់ចំណេញអតិបរមា។

ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ ផ្លូវ Lucia ក៏ល្បីល្បាញដោយសារទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត និងអាកាសធាតុត្រូពិច ដែលផ្តល់នូវរបៀបរស់នៅដែលសម្រាក និងរីករាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។

៦. ភាពជាពលរដ្ឋ St. Lucia ដោយដំណើរការដាក់ពាក្យសុំវិនិយោគ

ការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ St. Lucia ដោយការវិនិយោគគឺជាដំណើរការត្រង់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់ ជ្រើសរើសភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាត ដើម្បីណែនាំអ្នកតាមរយៈដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ និងធ្វើការវិនិយោគដែរត្រូវការនៅ St. Lucia។ ការវិនិយោគអាចធ្វើឡើងតាមរយៈប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល ឬការទិញអចលនទ្រព្យ។ នៅពេលដែរពាក្យសុំរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់ស្នើ ជាធម្មតាវាចំណាយពេលប្រហែលបីខែសម្រាប់ការអនុម័ត។

សញ្ជាតិ St. Lucia ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមទាំងការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 140 និងប្រព័ន្ធពន្ធអំណោយផល។ ដើម្បីរីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ អ្នកត្រូវតែរក្សាឋានៈរបស់អ្នកជាពលរដ្ឋនៃទីក្រុង St. Lucia ដោយអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ពួកគេ។ ដោយមានជំនួយពីភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាត អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ St. Lucia ដោយជោគជ័យដោយការវិនិយោគ ហើយចាប់ផ្តើមរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់វា។

៧. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ St. Lucia ដោយការវិនិយោគ មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិជាច្រើនដែលបេក្ខជនត្រូវបំពេញ។ ទីមួយ ពួកគេត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំ ហើយមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មស្អាតស្អំ។ លើសពីនេះ អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែមានទ្រព្យសម្បត្តិអប្បបរមាចំនួន 18 លានដុល្លារអាមេរិក ហើយធ្វើការវិនិយោគដែលមិនអាចដកវិញបាននៅក្នុងគម្រោង ឬអាជីវកម្មដែលត្រូវបានអនុម័តនៅ St. Lucia ។

ជម្រើសនៃការវិនិយោគរួមមានអចលនទ្រព្យ ប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល ឬការបរិច្ចាគទៅមូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ដើម្បីធានាថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ ពួកគេក៏នឹងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរ St. Lucia ផងដែរ។

នៅពេលដែលត្រូវបានអនុម័ត អ្នកដាក់ពាក្យសុំជោគជ័យអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ជាង 140 ប្រទេស និងលទ្ធភាពក្នុងការរស់នៅ និងធ្វើការនៅ St. Lucia។ ដូច្នេះ ការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ St. Lucia ដោយការវិនិយោគអាចជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការធានាអនាគតរបស់ពួកគេតាមរយៈការវិនិយោគ និងទទួលបានឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ខ្លួនពួកគេ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
ការណែនាំជាជំហាន ៗ ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ St. Lucia ដោយការវិនិយោគ
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ St. Lucia តាមរយៈការវិនិយោគ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តតាមដំណើរការដាក់ពាក្យសុំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ជំហានដំបូងគឺជ្រើសរើសជម្រើសវិនិយោគដែលត្រូវបានអនុម័ត ដូចជាអចលនទ្រព្យ ឬសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាល។ បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសការវិនិយោគរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវប្រមូលឯកសារដែលត្រូវការទាំងអស់ ដូចជាលិខិតឆ្លងដែន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅពេលដែលអ្នកបានបំពេញពាក្យសុំរបស់អ្នក ហើយដាក់បញ្ជូនវា អ្នកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់ទិន្នន័យជីវមាត្រ។ ប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័ត អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសញ្ជាតិ ហើយអាចស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែន St. Lucian ។
ដើម្បីធានាថាកម្មវិធីរបស់អ្នកដំណើរការបានរលូនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន វាចាំបាច់ក្នុងការធ្វើជាមួយភ្នាក់ងារដែលមានបទពិសោធន៍ ឬអ្នកប្រឹក្សាដែលអាចណែនាំអ្នកតាមជំហាននីមួយៗនៃដំណើរការនេះ។ ជាមួយនឹងជំនួយរបស់ពួកគេ អ្នកនឹងអាចដោះសោអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៃការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia តាមរយៈការវិនិយោគ។

៨. ឯកសារដែរត្រូវការសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ St. Lucia

រួមមានលិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារធ្វើដំណើរ សំបុត្រកំណើត វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការអនុញ្ញាតពីប៉ូលីស វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្រ្ត និងភស្តុតាងនៃប្រភពនៃមូលនិធិ។ លើសពីនេះ អ្នកដែរកំពុងវិនិយោគលើអាជីវកម្មនៅ St. Lucia ក៏ត្រូវដាក់ផែនការអាជីវកម្មផងដែរ។

រាល់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវតែមានកំណត់ចំណាំ និងបញ្ជាក់មុនពេលដាក់ស្នើ ដើម្បីធានាថាពួកវាមានភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ។ រាល់កំហុស ឬការធ្វេសប្រហែសអាចនាំទៅដល់ការពន្យារពេល ឬការបដិសេធដំណើរការដាក់ពាក្យ។ ការធ្វើការជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់សញ្ជាតិដែរមានបទពិសោធន៍អាចសម្រួលដំណើរការ និងជួយធានាថាតម្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញ។ ដោយមានការគាំទ្រត្រឹមត្រូវ ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជាពលរដ្ឋ St. Lucia ដោយការវិនិយោគអាចមានភាពត្រង់ និងសម្រួល។

៩. ថ្លៃឈ្នួល និងថ្លៃដើមនៃសញ្ជាតិ St. Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ

កម្មវិធីវិនិយោគ St. Lucia Citizenship ទាមទារការវិនិយោគអប្បបរមា $100,000។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកដាក់ពាក្យសុំគួរតែត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ថ្លៃបន្ថែមដូចជា ថ្លៃឧស្សាហ៍ព្យាយាម ថ្លៃដំណើរការ និងថ្លៃច្បាប់។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាថ្លៃធ្វើដំណើរ និងការស្នាក់នៅគឺជាការចំណាយបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការពាក្យសុំ។

មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងប្រៀបធៀបតម្លៃនៃភាពជាពលរដ្ឋផ្សេងៗគ្នាតាមកម្មវិធីវិនិយោគ។ វានឹងផ្តល់គំនិតអំពីអត្រាទីផ្សារ និងជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹង។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិចារណាលើការចំណាយទាំងអស់ដែរទាក់ទងនឹងការទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈការវិនិយោគដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការវិនិយោគអាចហាក់ដូចជាផលបូកច្រើន ប៉ុន្តែថ្លឹងថ្លែងពួកគេធៀបនឹងអត្ថប្រយោជន៍សក្តានុពលដែល St. Lucia Citizenship by Investment អាចផ្តល់ជូនក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃឱកាសរីកចម្រើននៅក្នុងអាជីវកម្ម ឬជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន។

១០. សំណួរដែរគេសួរញឹកញាប់ (FAQs) អំពីភាពជាពលរដ្ឋ St. Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ

+ អត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីនេះរួមមានការធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 146 គ្មានប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន ឬពន្ធលើដើមទុន និងឱកាសដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៅ St. Lucia ។
+ តម្លៃនៃការដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ St. Lucia តាមរយៈការវិនិយោគគឺអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការវិនិយោគដែលត្រូវបានធ្វើឡើង។ ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមានៃការវិនិយោគដែលត្រូវការគឺ $100,000 ប៉ុន្តែវាអាចឡើងដល់ $550,000 សម្រាប់ប្រភេទការវិនិយោគមួយចំនួន។ អ្នកដាក់ពាក្យសុំក៏ត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជា មានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ មានប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋច្បាស់លាស់ និងផ្តល់ភស្តុតាងនៃសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេក្នុងការវិនិយោគ។
+ ពេលវេលាដំណើរការសម្រាប់កម្មវិធីប្រែប្រួលអាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញនៃកម្មវិធី និងកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ ឬដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់។ ជាទូទៅ វាត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 3-4 ខែដើម្បីដំណើរការពាក្យសុំ និងទទួលបានសញ្ជាតិ នៅពេលដែរតម្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីនេះ វាជាការល្អបំផុតក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ ដែរអាចណែនាំអ្នកអំពីដំណើរការនេះ និងឆ្លើយសំណួរណាមួយដែរអ្នកអាចមានអំពីសិទ្ធិ ឬតម្រូវការ។
+ តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិ Saint Lucian ដោយការវិនិយោគ?
ពេលវេលាដំណើរការសម្រាប់ St. Lucia Citizenship by Investment អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញនៃពាក្យសុំ ប៉ុន្តែជាមធ្យមវាត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 3-4 ខែដើម្បីទទួលបានឋានៈជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យសុំពេញលេញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកំណត់ពេលវេលានេះអាចត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយកត្តាមួយចំនួនដូចជា ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ និងនីតិវិធីដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែរត្រូវអនុវត្ត។

១១. តើអ្វីជាផលប៉ះពាល់ពន្ធនៃការក្លាយជាពលរដ្ឋ Saint Lucian?

វិនិយោគិនជាច្រើនដែរពិចារណាអំពីភាពជាពលរដ្ឋដោយការវិនិយោគនៅ St. Lucia ប្រហែលជាឆ្ងល់អំពីផលប៉ះពាល់ពន្ធនៃការក្លាយជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះ។ ជាសំណាងល្អ St. Lucia ផ្តល់នូវរបបពន្ធអំណោយផលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ដោយមិនមានពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពីប្រភពបរទេស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាភាពជាពលរដ្ឋដោយការបណ្តាក់ទុកនៅ St. Lucia មិនធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកជាប់ពន្ធនៃប្រទេសដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។
ខណៈពេលដែរមានកាតព្វកិច្ចពន្ធមួយចំនួនដែរមកជាមួយភាពជាពលរដ្ឋ ដូចជាពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងដើមទុន ទាំងនេះអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយមានជំនួយពីទីប្រឹក្សាពន្ធដែរមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ ទីបំផុត ភាពជាពលរដ្ឋដោយការបណ្តាក់ទុននៅ St. Lucia អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែរកំពុងស្វែងរកពង្រីកវិសាលភាពជាសាកលរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែររីករាយនឹងការព្យាបាលពន្ធដ៏អំណោយផល។

១២. តើខ្ញុំអាចរួមបញ្ចូលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ St. Lucia ដោយការវិនិយោគបានទេ?

កម្មវិធី St. Lucia Citizenship by Investment អនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកគ្រួសារត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងពាក្យសុំ រួមទាំងប្តីប្រពន្ធ កូនអាយុក្រោម 25 ឆ្នាំ និងឪពុកម្តាយក្នុងបន្ទុកដែរមានអាយុលើសពី 65 ឆ្នាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្លៃសេវាបន្ថែម និងតម្រូវការអាចអនុវត្តបាន រួមទាំងសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងពាក្យសុំ។

កម្មវិធីនេះផ្តល់នូវដំណើរការរហ័សសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែរដាក់ពាក្យរួមគ្នា ដែរធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែរមានបំណងចង់ទទួលបានសញ្ជាតិសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលរបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែផ្តល់ឯកសារដើម្បីបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ សរុបមក កម្មវិធី St. Lucia Citizenship by Investment ផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់គ្រួសារដែរចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការរស់នៅក្នុងទីក្រុង St. Lucia។

១៣. តើថ្លៃដំណើរការសម្រាប់ភាពជាពលរដ្ឋ St. Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគគឺជាអ្វី?

នៅពេលដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិ St. Lucia ដោយកម្មវិធីវិនិយោគ អ្នកដាក់ពាក្យសុំគួរតែដឹងអំពីថ្លៃដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធ។ ថ្លៃសេវាប្រែប្រួលអាស្រ័យលើចំនួនបេក្ខជន និងអាយុរបស់ពួកគេ។ ថ្លៃដំណើរការដែរមិនអាចដកវិញបានមានចាប់ពី 50,000 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតែមួយទៅ 140,000 ដុល្លារសម្រាប់គ្រួសារដែលមាន XNUMX នាក់ ឬច្រើនជាងនេះ។ ថ្លៃសេវានេះគ្របដណ្តប់លើការត្រួតពិនិត្យដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាម ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ និងការចំណាយផ្នែករដ្ឋបាលផ្សេងទៀតដែរទាក់ទងនឹងដំណើរការដាក់ពាក្យ។

បន្ថែមពីលើថ្លៃដំណើរការ អ្នកដាក់ពាក្យសុំក៏គួរតែត្រូវបានរៀបចំដើម្បីបង់ថ្លៃបន្ថែមសម្រាប់មូលបត្របំណុលរដ្ឋាភិបាល ឬការវិនិយោគអចលនទ្រព្យដែរត្រូវការជាផ្នែកនៃកម្មវិធី។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារដែរមានការអនុញ្ញាតល្បីឈ្មោះដែរអាចបញ្ចេញ និងគណនេយ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ថ្លៃសេវាទាំងអស់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការដាក់ពាក្យ។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ បេក្ខជនអាចធានាថាពួកគេដឹងច្បាស់អំពីការចំណាយទាំងអស់ដែរទាក់ទងនឹងការទទួលបានសញ្ជាតិ St. Lucia តាមរយៈការវិនិយោគ។